České svátky: Mistr Jan Hus

6. července 1415 byl v Kostnici (německé město Konstanz) upálen český kněz, kazatel, náboženský myslitel a reformátor Jan Hus. Byl také vysokoškolským pedagogem a rektorem pražské univerzity. Kritizoval mravní úpadek katolické církve, kterou byl označen za kacíře. Byl pozván na kostnický koncil, aby se zde hájil, ale když odmítl odvolat své učení, byl odsouzen a upálen. K jeho odkazu se hlásili husité, kteří po jeho popravě v českých zemích vedli revoluci. Janu Husovi je také připisováno autorství spisu “O českém pravopisu“, jehož cílem bylo zjednodušit a sjednotit český pravopis. Zavedl diakritická znaménka (dnes háček, čárka, kroužek).

O Mistru Janu Husovi

O husitech

Více

Komentáře

%d bloggers like this: