osobnosti

České svátky: Mistr Jan Hus

6. července 1415 byl v Kostnici (německé město Konstanz) upálen český kněz, kazatel, náboženský myslitel a reformátor Jan Hus. Byl také vysokoškolským pedagogem a rektorem pražské univerzity. Kritizoval mravní úpadek katolické církve, kterou byl označen za kacíře. Byl pozván na kostnický koncil, aby se zde hájil, ale když odmítl odvolat své učení, byl odsouzen a upálen. K jeho odkazu se hlásili husité, kteří po jeho popravě v českých zemích vedli revoluci. Janu Husovi je také připisováno autorství spisu “O českém pravopisu“, jehož cílem bylo zjednodušit a sjednotit český pravopis. Zavedl diakritická znaménka (dnes háček, čárka, kroužek). (more…)

Dobrý voják Švejk

Švejk je zajímavá postava z románu spisovatele Jaroslava Haška. Je to takový prostoduchý člověk, který se dostane do mnoha malérů, ale díky své výmluvnosti se z nich vždy nějak vykroutí. Když vypukne první světová válka, Švejk narukuje. Je však poslán kvůli revmatu do nemocnice, odtud pak kvůli prostořekosti do vězení, odkud ho zachrání vojenský kněz a zaměstná ho jako svého sluhu. Zanedlouho ho ale prohraje v kartách, a tak Švejk skončí u nadporučíka Lukáše – a s ním potom putuje na frontu… (more…)