poslech

České svátky: Čarodějnice

30. dubna večer se po České republice zapálí ohně a na jejich vrcholku hoří prapodivné figury… Okolo stojí lidé, opékají buřty, pijou pivo – a když jsou vatry trochu menší, mohou přes ně začít skákat. Co to je za tradici? Jedná se o pálení čarodějnic (také můžete najít jména Svatojakubská nebo Valpuržina noc – ta se objevuje i v Goethově Faustovi). Více se o tom můžete dozvědět na následujících odkazech. (more…)

Stará verze vstupního testu na VŠE 1.

Toto je jedna ze starých verzí vstupního testu z českého jazyka pro cizí státní příslušníky na Vysokou školu ekonomickou.

Vyberte vždy jednu správnou odpověď.

Nejprve udělejte poslech, zbytek času máte na kontrolu svých odpovědí a vypracování částí čtení a gramaticko-lexikální.

Poslech uslyšíte dvakrát (nahrávka už je tak připravena), mezi jednotlivými poslechy budete mít 2 minuty čas na přemýšlení a záznam odpovědí.

Pro úspěšné složení je třeba 60 %. (more…)

Karel Čapek: Závrať

Poslech povídky

Celý text povídky

“Svědomí,” pravil pan Lacina, “tomu se už tak neříká; teď se to jmenuje potlačené představy, ale to máte prašť jak uhoď. Já nevím, zná-li někdo z vás případ s tím fabrikantem Gierkem. To byl moc bohatý a takový nóbl člověk, veliký a silný jako sloup; říkalo se, že je vdovec, ale jinak o něm nikdo nic nevěděl, taková to byla uzavřená povaha. Tedy když už mu bylo hodně přes čtyřicet, zamiloval se do takové hezoučké malé panenky, sedmnáct let jí bylo a byla tak krásná, že se až člověku dech tajil; tahle skutečná krása, to ti tak nějak sevře srdce takovou lítostí nebo něhou nebo čím. A to děvčátko si Gierke vzal, protože to byl velký a bohatý Gierke. (more…)