České svátky: Cyril a Metoděj

5. července je v České republice státní svátek – den slovanských věrozvěstů Cyrila (Konstantina) a Metoděje.  Do Velkomoravské říše, předchůdce České republiky, přišli v roce 863. Přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy a konali v ní bohoslužby. Cyril také pro slovanský jazyk sestavil nové písmo, hlaholici.

V Praze můžete najít dva kostely sv. Cyrila a Metoděje. Jeden je v Karlíně (římskokatolický) a jeden je v Resslově ulici pod Karlovým náměstím (pravoslavný). Ten původně také sloužil jako římskokatolický kostel, ale byl zrušen ještě v 18. století a roku 1935 byl vysvěcen jako první pravoslavný chrám v Praze. V kryptě tohoto kostela se během druhé světové války ukryli parašutisté, kteří se podíleli na atentátu na nacistického protektora Heydricha. (Více se můžete dozvědět v příspěvku Vyšší princip.)

Více

Leave a Comment

%d bloggers like this: