České svátky: Tři králové

6. ledna můžete v kalendáři najít “Tři králové”.

Byli to tři mudrci – tři muži, kteří se vydali hledat narozeného Ježíše Krista, aby se mu poklonili.

Tři králové jsou Kašpar, Melichar a Baltazar.

V tento čas se každý rok koná tzv. (tak zvaná) Tříkrálová sbírka. Peníze, které se vyberou, pomáhají potom lidem, kteří jsou nemocní, zdravotně postižení, starým lidem, matkám s dětmi a jiným lidem, kteří pomoc potřebují. Koledníci v kostýmech tří králů chodí od 1. do 14. ledna – od domu k domu i v ulicích českých měst. Kromě toho se koná i charitativní koncert.

Tři králové píšou na dveře domů písmena K + M + B a letopočet nového roku. Ale to nejsou zkratky jejich jmen, i když to tak vypadá. Původně to bylo latinsky “Christus mansionem benedicat“, to je “Kristus požehnej tomuto domu”. Přečtěte si o tomto požehnání více.

Toto je jedna z koled, kterou mohou koledníci zpívat:

Její slova (obvykle se zpívá jenom pár slok):

My tři králové - dlouhá verze koledy

My tři králové – dlouhá verze koledy

Jestli se chcete o historii a tradici Tří králů dozvědět více, můžete se také podívat na video České televize nebo na krátký loutkový film “Jak to bylo na Tři krále”.

Leave a Comment

%d bloggers like this: