Apokopa

« Zpět do slovníčku
  • typ elize = výpustky, případně redukce (zmenšování fónického objemu slov)
  • zánik („odsunutí“) koncových samohlásek, zejména krátkých
  • vynechání hlásky na konci slova, zejména neznělých
  • spíše fonetický než gramatický jev
  • básnická figura, v neformální řeči užíváno pro urychlení
  • např. více – víc, jako – jak
K vypracování hesel byly použity tyto zdroje