Elipsa

« Zpět do slovníčku

= výpustka

  • řec. élleipsis = vynechání
  • vynechání slova, které si můžeme bez újmy na smyslu domyslet (informace je příjemci známa)
  • cíl = zestručnění projevu, neopakování řečeného nebo toho, co vyplývá z kontextu
  • elipsy textové, situační a systémové
  • elipsy anaforické (elidují předcházející text), kataforické (elidují následující text), exoforické (situační – odkazují k okolnímu světu)
K vypracování hesel byly použity tyto zdroje