Ironie

« Zpět do slovníčku
  • řec. eironeia = zastírání, předstíraná nevědomost
  • literární/řečnická forma, která dosahuje zvláštní (často humorný) účinek tím, že vyslovuje něco podstatně jiného, než skutečně míní (přehánění, zastírání, říkání přímého opaku)
  • záměrné užití slov v opačném smyslu
  • v literatuře způsob výsměchu (záporný, opovržlivý postoj), užití za účelem kritiky
  • dovolává se porozumění, chce být pochopena
K vypracování hesel byly použity tyto zdroje