Litotes

« Zpět do slovníčku
  • vyjádření kladu dvěma zápory – tímto nepřímým vyjádřením je zjemňován výraz
  • popření záporu – dvojitým záporem je tvrzení oslabeno, relativizováno, z věty záporné se stává kladná
  • např. nelze neudělat
  • neutrum (nesklonné) i maskulinum inanimatum
pád ⬇️ / číslo ➡️singulárplurál
nominativlitoteslitoty
genitivlitotulitotů
dativlitotulitotům
akuzativlitoteslitoty
vokativlitotelitoty
lokativlitotulitotech
instrumentállitotemlitoty
K vypracování hesel byly použity tyto zdroje