Verš tónický

« Zpět do slovníčku
  • verš, jehož rytmus je založen na shodném nebo pravidelně proměnlivém počtu přízvučných slabik v každém verši, počet slabik nepřízvučných se volně proměňuje
  • příznačný pro nejstarší poezii germánských národů a pro ruskou lidovou epiku hrdinskou
K vypracování hesel byly použity tyto zdroje