Stará verze vstupního testu na VŠE 1.

Toto je jedna ze starých verzí vstupního testu z českého jazyka pro cizí státní příslušníky na Vysokou školu ekonomickou.

Vyberte vždy jednu správnou odpověď.

Nejprve udělejte poslech, zbytek času máte na kontrolu svých odpovědí a vypracování částí čtení a gramaticko-lexikální.

Poslech uslyšíte dvakrát (nahrávka už je tak připravena), mezi jednotlivými poslechy budete mít 2 minuty čas na přemýšlení a záznam odpovědí.

Pro úspěšné složení je třeba 60 %.

Na celý test (včetně poslechu) máte 50 minut (u zkoušky pak 60 minut). Pro start klikněte na odkaz v sekci “Test”.

(Pozn.: true = pravda, false = nepravda)


Poslech


Test

This quiz must be completed in 50 minutes. Click here to start the quiz

Čtení

1     Jako malé děti jsme ve škole potkávali spolužáky, kteří si získávali pozornost a respekt především ubližováním těm slabším a zranitelnějším. Učitelé s nimi většinou moc nezmohli a některé děti jejich chování dokonce považovaly za skvělou zábavu a povyražení. Co se s těmito malými tyrany stalo později? Nastoupili do zaměstnání a tam začali obtěžovat ostatní dospělé lidi. Na téhle úrovni se tomu už říká mobbing, neboli šikana na pracovišti.

2     Projevy tohoto druhu šikany mají nejrůznější podobu. Nejedná se zpravidla o fyzické násilí, ale to neznamená, že by to byl menší problém. Úmyslné roznášení drbů, cílené zasílání anonymních urážlivých esemesek, jakoby náhodou nahlas pronášené informace ze soukromého života, zadávání nesmyslných úkolů nebo pravidelná veřejná kritika bolí zaměstnance stejně. Z dlouhodobého hlediska je pro něj paradoxně dokonce nebezpečnější.

3     Psychologové z Washingtonské univerzity odhadují, že mobbing zasáhne alespoň jednou v životě až 80% zaměstnanců. Hodně z nich se to ale bojí přiznat nahlas. Mezi nejčastější objekty šikany nepatří kupodivu bojácní introverti, ale zejména nejschopnější jedinci, kteří díky svým schopnostem viditelně převyšují ostatní.

4     V důsledku šikany na pracovišti dochází přirozeně k poklesu efektivity práce. Stresovaným a vystrašeným lidem trvá déle, než splní zadané úkoly. A odráží se to také na kvalitě podávaných výkonů, Firmě, kde manažeři nedokážou tomuto negativnímu sociálnímu jevu úspěšně čelit, pak logicky hrozí oslabení pozice na trhu. Vzhledem k tomu, že v důsledku neřešené šikany nejčastěji odcházejí nejlepší pracovníci, dá se potom oprávněně mluvit o „úniku mozků”. Celospolečenským důsledkem je také zvýšení spotřeby léků, a to především sedativ.

5     Člověka, který mobbing provozuje, nemusíte poznat na první pohled. Je to podobné jako u zločinců – v 50% případů jim to vyčtete z obličeje nebo z chování, ale ve druhé půlce případů vás to po odhalení dokonale překvapí. V běžném životě se šikany může snadno dopouštět jak milá matka v domácnosti, tak usměvavý duchovní. Muži a ženy se šikany dopouštějí podle průzkumu ve stejné míře, takže polovina trýznitelů je něžného pohlaví.

6     Je obtížné radit, jak se přesně zachovat v situaci, kdy se stanete obětí mobbingu. Někdo volí pomoc psychologa, jiný zase dobrovolně uhne stranou a hledá si nové místo.V každém případě si uvědomte, že váš život je příliš vzácný na to, abyste se nechali několik let soustavně ponižovat a zastrašovat.

Leave a Comment

%d bloggers like this: