VŠE

Stará verze vstupního testu na VŠE 1.

Toto je jedna ze starých verzí vstupního testu z českého jazyka pro cizí státní příslušníky na Vysokou školu ekonomickou.

Vyberte vždy jednu správnou odpověď.

Nejprve udělejte poslech, zbytek času máte na kontrolu svých odpovědí a vypracování částí čtení a gramaticko-lexikální.

Poslech uslyšíte dvakrát (nahrávka už je tak připravena), mezi jednotlivými poslechy budete mít 2 minuty čas na přemýšlení a záznam odpovědí.

Pro úspěšné složení je třeba 60 %. (more…)

Poslech: Vzor vstupního testu z češtiny na VŠE

Cizinci, kteří mají zájem o studium na Vysoké škole ekonomické, musí skládat vstupní test z českého jazyka, který se skládá z částí: poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, stylistické úlohy a gramaticko-lexikální doplňování. Celkem má test 50 položek a uchazeč potřebuje dosáhnout minimálně 60 % (tzn. 30 položek). (more…)