Poslech: Vzor vstupního testu z češtiny na VŠE

Cizinci, kteří mají zájem o studium na Vysoké škole ekonomické, musí skládat vstupní test z českého jazyka, který se skládá z částí: poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, stylistické úlohy a gramaticko-lexikální doplňování. Celkem má test 50 položek a uchazeč potřebuje dosáhnout minimálně 60 % (tzn. 30 položek).

Vzorový test lze nalézt na stránkách KAJ VŠE.

Není tam však k dispozici nahrávka poslechu – tu si můžete přehrát zde. Text je čten dvakrát, mezi jednotlivými poslechy jsou dvě minuty, abyste si znovu mohli přečíst otázky a promyslet odpovědi.

nahrávka poslechu

1. Další kolo krize postihne světovou ekonomiku ... .
2. Loňskou finanční krizi předpovídal ... .
3. Podle Roubiniho předpovědi se světová ekonomika ze stávajícího útlumu ... .
4. Světovou ekonomiku zřejmě čeká na konci roku ... .
5. Nové kolo krize podle Roubiniho vyvolá/vyvolají mimo jiné ... .
6. K další krizi dojde, ... .
7. Přechodné oživení ekonomiky bude podle Roubiniho ... .
8. Americká ekonomika bude letos od vlády potřebovat ... .
9. Další vládní stimulační balíček ... být příliš velkorysý.
10. Výkon americké ekonomiky se podle Roubiniho zvýší ... .
11. V porovnání s odhady ostatních ekonomů je Roubiniho odhad růstu ekonomiky ... .
12. Nezaměstnanost dosáhne podle Roubiniho ... .
13. Ve srovnání s rokem 2009 bude cena nemovitostí o ... nižší.
14. Nástup loňské finanční krize předvídal Roubini v roce ... .
15. Roubiniho rodiče pocházejí z ... .

 

Máte-li zájem o lekce ekonomické češtiny, kontaktujte mě.

 

Leave a Comment

%d bloggers like this: