Eufemismus

« Zpět do slovníčku

= meliorativum

  • řec. eu = dobře, fémi = mluvím
  • užití mírnějšího výrazu místo slova označujícího nepříjemné představy nebo nahrazení významově jednoznačného slova zjemňujícím opisem – zmírňuje, zlehčuje, zjemňuje či přikrašluje skutečnost a zdůrazňuje její pozitivní stránku, případně nahrazuje vulgarismus
  • opak = pejorativum, dysfemismus
K vypracování hesel byly použity tyto zdroje