Pleonasmus

« Zpět do slovníčku
  • řec. nadbytek, přebytek
  • stylistický/básnický prostředek
  • „nadbytečné“ seskupení souznačných nebo významově si blízkých slov a výrazů
  • sémantický pleonasmus = nahromadění významově blízkých výrazů (někdy považováno za stylistický nedostatek, lze však používat i pro posílení, zdůraznění)
  • syntaktický pleonasmus = když je ve větě použito slovo, které gramatika nutně nevyžaduje (např. osobní zájmeno jako podmět)
K vypracování hesel byly použity tyto zdroje