Stopa

« Zpět do slovníčku
  • skupina slabik s jedním metrickým důrazem (přízvuk)
  • nejmenší jednotka, která je nositelkou metra (metrum)
  • část stopy = arzeteze
  • podle postavení přízvučné (dlouhé) slabiky:
  • podle počtu dob (móra):
    • třímorové: trochej (– U), jamb (U –)
    • čtyřmorové: spondej (– –), daktyl (– U U), anapest (U U –), amfibrach (U – U)
K vypracování hesel byly použity tyto zdroje