Epiteton

« Zpět do slovníčku

= básnický přívlastek

  • patří mezi básnické tropy
  • řec. epithetos = přidaný (arch. přímětek)
  • zdůrazňuje stálou nebo mimořádnou vlastnost osoby, předmětu nebo jevu, případně autorův hodnotící nebo citový vztah k nim
  • epiteton constans = stálý, ustálený – typické pro dávnou epiku a lidové písně („mrtvá spojení“ – pouhá banalita nebo fráze)
  • epiteton ornans = zdobný, ozdobný – svobodná volba přívlastku (může být vztah klidný – souhlasný, konfrontace, protiklad…)
  • s podstatným jménem vytváří vztah metafory či metonymie
  • neutrum
pád ⬇️ / číslo ➡️singulárplurál
nominativepitetonepiteta
genitivepitetaepitet
dativepitetuepitetům
akuzativepitetonepiteta
vokativepitetonepiteta
lokativepitetuepitetech
instrumentálepitetemepitety
K vypracování hesel byly použity tyto zdroje