Metonymie

« Zpět do slovníčku
  • lat. denominatio = přejmenování, odvozené pojmenování
  • přenos pojmenování jednoho jevu na jev jiný na základě jejich věcné souvislosti, vnějších nebo vnitřních vztahů
  • přenášení významu na základě jiné souvislosti ne podobnosti, například podle původu nebo příčinnosti, z jednoho jevu na jiný vyskytující se typicky v jeho blízkosti, z nádoby na její obsah
K vypracování hesel byly použity tyto zdroje