Synekdocha

« Zpět do slovníčku
  • řec. sdílená, spolu míněná část
  • jazyková/rétorická figura
  • patří mezi tropy, někdy považována za zvláštní případ metonymie
  • přenos pojmenování jednoho jevu na jev jiný na základě jejich věcných souvislostí kvantitativních, přenesení významu z části na celek nebo z celku na část
  • synekdocha v básni může mít také formu optického znaku – kaligramu
K vypracování hesel byly použity tyto zdroje